Loading:


Jak zbudować prosty szablon strony www wykorzystując php?

Porada ta zawiera w sobie trzy części moich artykułów na temat: "Szablon strony WWW z wykorzystaniem PHP ".

Szablon opiera się na tabeli podzielonej na trzy wiersze i dodatkowo środkowy wiersz podzielony jest na trzy kolumny(patrz schemat poniżej).

Elementy strony takie jak: nagłówek, stopka, lewe menu i prawe menu są wczytywane do strony za pomocą instrukcji include().

Wczytywane pliki znajdują się w katalogu "include". Nazywają się odpowiednio:
- naglowek.php
- stopka.php
- menu_lewe.php
- menu_prawe.php
Każdy z wymienionych plików ma zabezpieczenie i można go tylko wczytać do szablonu. Wywołując plik w przeglądarce np. http://twojastrona.pl/include/stopka.php zobaczymy białą stronę.

Pliki naglowek.php i stopka.php nie zawierają nic ciekawego, tak więc nie będę ich tu opisywał.
Plik menu_lewe.php zawiera odnośniki w tradycyjnej formie.Napisz Artyku³

Listing

<?php
// sprawdzenie czy zmienna $add_site istnieje
if(!$add_site) exit;

// tablica zawierajaca elementy menu
$menu_prawe = array(6=>'podstrona 6', 7=>'podstrona 7', 8=>'podstrona 8', 9=>'podstrona 9', 10=>'podstrona 10');

// tworzymy menu
foreach($menu_prawe as $key => $value) {
    echo "<a href=\"index.php?go=$key\">$value</a><br />\n";
}

?>

lub
<?php
// sprawdzenie czy zmienna $add_site istnieje
if(!$add_site) exit;
?>
<a href="index.php">strona główna</a><br />
<a href="index.php?go=1">podstrona 1</a><br />
<a href="index.php?go=2">podstrona 2</a><br />
<a href="index.php?go=3">podstrona 3</a><br />
<a href="index.php?go=4">podstrona 4</a><br />
<a href="index.php?go=5">podstrona 5</a>

<?php
// zmienna potrzebna do prawidlowego wczytania includowanych plikow
$add_site = true;
/*
plik z funkcjami z porady
http://www.kess.com.pl/index.php?sid=10&pid=54
*/

include "include/function.php";
?>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<meta http-equiv="Content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2" />
<meta http-equiv="Reply-to" content="kess@snug.pl" />
<meta name="Author" content="Krzysztof Szypulski" />
<head>
  <title><?php echo Title($_GET['go']); ?></title>
  <style type="text/css">
    <!--
     
    body {
    font-family: Verdana, Arial;
    font-size: 12px;
    }
     
    -->
  </style>
</head>
<body>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3"><?php include "include/naglowek.php"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="15%" valign="top"><?php include "include/menu_lewe.php"; ?></td>
    <td width="70%" valign="top">
    <?php
      // zmienna $go przekazana metoda GET
      $go = $_GET['go'];
       
      // sprawdzamy czy zmienna $go nie jest pusta
      if(!empty($go)) {
          // sprawdzamy czy plik o danej nazwie istnieje
          if(is_file("page/$go.html")) include "page/$go.html";
          // jezeli plik nie istnieje wyswietla się komunikat
          else echo "<br />Nie ma takiej strony :-(";
      }
      // jezeli zmienna $go jest pusta wyswietla się strona glowna
      else include "page/start.html";
       
    ?>
    </td>
    <td width="15%" valign="top"><?php include "include/menu_prawe.php"; ?></td>
  </tr>
  <tr>
    <td width="100%" colspan="3"><?php include "include/stopka.php"; ?></td>
  </tr>
  </table>
</body>
</html>
 
Dodano przez: body31 Ranga: Poziom 7 Punktów: 200
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors