Loading:


php Upload dodawanie znaku wodnego i tworzenie miniaturki

Dziś pokaże wam skrypt do dodawanie znaku wodnego i tworzenie miniaturki ZOBACZ jakie proste

skrypt jest krótki jak by szło porównać inne to każdy by się zdziwił

i piszę to po to bo tu były na tej stronie trudne i nie za ciekawe skrypty do tych rzeczy

Skrypt jest dla zaawansowanych i początkujących webmasterów

Myślę że pomogłem :DNapisz Artyku³

Listing

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input name="image" type="file">
<input name="" type="submit">
</form>

<?php

// >> UPLOAD <<
$plik_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
$plik_nazwa = $_FILES['image']['name'];

$save_file = $plik_nazwa;


if(is_uploaded_file($plik_tmp)) {
     move_uploaded_file($plik_tmp, ''.$save_file.'');
    echo "wszystko poszlo ok";// TWORZENIA ZNAKU WODNEGO
$znak = imagecreatefrompng('watermark.png'); // plik który będzie dodany na obraz 03.jpg
$img = imagecreatefromjpeg($save_file); // plik na który będzie nałożony znak downy czyli plik Obrazek1.png

$plik_w = imagesx($img); // szerokość pliku 03.jpg
$plik_h = imagesy($img); // wysokość pliku 03.jpg

$znaczek_w = imagesx($znak); // szerokość znaczka Obrazek1.png
$znaczek_h = imagesy($znak); // wysokość znaczka Obrazek1.png


$od_x = $plik_w - $znaczek_w; // Wyznaczanie położenie w tym przypadku br czyli dolny prawy róg
$od_y = $plik_h - $znaczek_h; // Wyznaczanie położenie w tym przypadku br czyli dolny prawy róg


imagecopy($img, $znak, $od_x, $od_y, 0, 0, $znaczek_w, $znaczek_h); // Kopiuje i nakłada na obraz znak downy


imagejpeg($img, $save_file, 80); // Zapisuje gotowy plik, liczba 100 oznacza jakość obrazu można ustawić od 0 do 100

// TWORZENIE MINIATURKI
$width  = imagesx($img);
$height = imagesy($img);


$width_mini = 250; // szerokosc obrazka
$height_mini = 170; // wysokosc obrazka
$img_mini = imagecreatetruecolor($width_mini, $height_mini);


imagecopyresampled($img_mini, $img, 0, 0, 0, 0, $width_mini , $height_mini, $width  , $height);

$min_save_file = 'min-'.$save_file.''; // nazwa miniaturki

imagejpeg($img_mini, $min_save_file, 90); // utworzona miniaturka liczba (80) oznacza jakos obrazka od 0 do 100
imagedestroy($img);
imagedestroy($img_mini);
}

?>
Dodano przez: lfs_driver Ranga: 0 Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors