Loading:

bool xmlwriter_text ( resource $xmlwriter , string $content )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


bool xmlwriter_write_attribute ( resource $xmlwriter , string $name , string $value )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


DomDocumentType array notations ( void )

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.


DomDocumentType string name ( void )

Funkcja ta zwraca nazwę tego typu dokumentu.


DomDocumentType string public_id ( void )

Funkcja ta zwraca identyfikator publiczny typ dokumentu.


DomDocumentType string system_id ( void )

Zwraca identyfikator systemu typu dokumentu.


DOMXPath::registerNamespace

Rejestruje prefiks namespaceURI obiektu DOMXPath .


Jak zamienić w zmiennej przecinek na kropkę?

Jak zamienić w zmiennej przecinek na kropkę?


PDF_makespotcolor

Znajduje wbudowaną nazwę koloru lub tworzy nazwę miejsca koloru z bieżącego koloru wypełnienia.


token_get_all

token_get_all() parsuje zadane źródło , czyli ciąg znaków zawierający kod PHP, zamieniając je na tokeny języka PHP przy użyciu analizy leksykalnej silnika Zend.


XMLWriter bool endDTD ( void )

xmlwriter- Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().


XMLWriter bool endDTDEntity ( void )

xmlwriter- Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().


XMLWriter bool endElement ( void )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.


$_SERVER $HTTP_SERVER_VARS

$_SERVER jest tablicą zawierającą informacje takie jak nagłówki, ścieżki, lokalne skrypty .


abs ( $liczba )

Zwraca wartość bezwzględną (moduł) podanego argumentu liczba .


abs()

Wartość bezwględna (moduł z liczby).


1/133 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors