Loading:


PHP Tworzenia miniaturki zdjęcia / Skalowanie zdjęcia

Dziś pokaże wam jak zrobić bardzo prosty skrypt do tworzenia miniaturek zdjęć plusy skryptu Tworzy zdjęcia w dobrej jakości Bardzo krótki kod php itpNapisz Artyku³

Listing

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />


<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input name="image" type="file">
<input name="" type="submit">
</form>

<?php
$plik_tmp = $_FILES['image']['tmp_name'];
$plik_nazwa = $_FILES['image']['name'];

$save_file = $plik_nazwa;


if(is_uploaded_file($plik_tmp)) {
     move_uploaded_file($plik_tmp, ''.$save_file.'');
    echo "wszystko poszlo ok";$img = imagecreatefromjpeg(''.$save_file.'');

$width  = imagesx($img);
$height = imagesy($img);


$width_mini = 250; // szerokosc obrazka
$height_mini = 170; // wysokosc obrazka
$img_mini = imagecreatetruecolor($width_mini, $height_mini);


imagecopyresampled($img_mini, $img, 0, 0, 0, 0, $width_mini , $height_mini, $width  , $height);


imagejpeg($img_mini, "min-".$save_file."", 80); // utworzona miniaturka liczba (80) oznacza jakos obrazka od 0 do 100
imagedestroy($img);
imagedestroy($img_mini);

}
?>
Dodano przez: lfs_driver Ranga: Poziom 5 Punktów: 103
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors