Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

tidy_parse_string

Styl definiuje kierunek wyświetlania tekstu lub położenie elementu w dokumentach, które napisane są w językach czytanych od strony prawej do lewej.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS direction

Styl definiuje wielkość i orientację strony dokumentu.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS size

Ostrzeżenie Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Style CSS >


socket_recv

Zwraca ostrzeżenia i błędy jakie wystąpiły podczas parsowania określonego dokumentu
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_get_error_buffer

Zwraca dokumentację dla danej nazwy opcji
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_get_opt_doc

Zwraca status określonego dokumentu
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_get_status

Sprawdza, czy kod jest dokumentem XHTML
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_is_xhtml

Sprawdza, czy kod jest ogólnym dokumentem XML (nie HTML/XHTML)
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_is_xml

Parsuje dokument przechowywany w łańcuchu
Kategoria: Funkcje > PHP


tidy_set_encoding

Ustawia kodowanie znaków narodowych dla dokumentów wejściowych i wyjściowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 10/14 |Nastpna
10:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors