Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMElement::getElementsByTagNameNS

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMNodeList wszystkie elementy potomne danego tagu z nazwy, w kolejności, w jakiej występują w preorder traversal tego elementu drzewa.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getElementsByTagName

Ta funkcja pobiera wszystkie elementy potomne z danych localName i namespaceURI.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttribute

Informuje, czy atrybut o nazwie $name istnieje jako członek elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttributeNS

Informuje, czy atrybut, w lokalnej namespaceURI istnieje, jako członek tego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttribute

Usuwa atrybut o nazwie $name od elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttributeNode

Usuwa atrybut oldnode od elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttributeNS

Usuwa atrybut namespaceURI elementu o nazwie localName.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNode

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNodeNS

Dodaje nowy atrybut węzeła attr do elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::setAttributeNS

Ustawia atrybut nazwy namespaceURI i nazwę name na podaną wartość. Jeśli atrybut nie istnieje, zostanie on utworzony.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 37/136 |Nastpna
37:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors