Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMNode::appendChild

Ta funkcja dołącza do istniejącej listy dzieci lub tworzy nową listę dzieci. Dzieci mogą być tworzone np. z DOMDocument: createElement, DOMDocument: createTextNode itp. lub po prostu za pomocą jakiegokolwiek innego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::isSameNode

Ta metoda sprawdza, czy węzeł ma atrybuty. Badany węzeł musi być XML_ELEMENT_NODE
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::isSupported

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::removeChild

Funkcja ta wstawia nowy węzeł tuż przed węzłem odniesienia. Jeśli masz zamiar zrobić kolejne modyfikacje dołączona na dziecko należy użyć zwróconego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::hasAttributes

Informuje, czy właściwość to domyślna przestrzeń nazw.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::hasChildNodes

Ta funkcja oznacza dwa węzły , jeśli są tego samego węzła. Porównanie nie jest oparte na treści
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::insertBefore

Sprawdza, czy funkcja jest obsługiwana przez określone wersje.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::isDefaultNamespace

Pobiera URI przestrzeni nazw węzła w oparciu o prefiks.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::lookupNamespaceURI

Normalizuje węzeł
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::normalize

Ta funkcja usuwa child z listy children
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 39/136 |Nastpna
39:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors