Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool DomNode->is_blank_node

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->owner_document

Funkcja ta wstawia nowy węzeł newnode tuż przed węzła refnode. zwracana jest wartość wstawionego węzła. Jeśli masz zamiar zrobić kolejne modyfikacje na dołączonym dziecku należy użyć zwróconego węzła .
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->replace_child

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->set_content

Funkcja zwraca następne rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma go obok rodzeństwo zwraca FALSE (<4,3) lub null (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->has_child_nodes

Funkcja ta zwraca bieżący dokument należący do węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->insert_before

Funkcja ta zwraca rodzica węzła
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->next_sibling

Funkcja ta zwraca poprzede rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma poprzedniego rodzeństwa zwraca FALSE (<4,3) lub NULL (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->parent_node

funkcja usuwa dziecko z listy dzieci. Jeśli dziecko nie może być usunięte lub nie jest dzieckiem funkcja zwróci FALSE. Jeśli dziecko może zostać usunięte z funkcji zwraca stare dziecko.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->previous_sibling

PHP 4.2 Ta funkcja zastępuje dziecka oldnode nowym węzełem. Jeśli nowy węzeł jest już dzieckiem nie będzie dodany po raz drugi. Jeśli funkcja nie można znaleźć starego węzeła zwraca FALSE. Jeśli powiedzie się zastąpienie starego węzła jest on zwracany.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->remove_child

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 49/136 |Nastpna
49:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors