Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

int xptr_eval

Ustawia / pobiera wyniki ustawień, wyświetla 0 jako nie aktywne lub 1.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext xptr_new_context

Funkcja analizuje dokument XML w danym ciągu.
Kategoria: Funkcje > PHP


string qdom_error

Funkcja analizuje dokument XML w str i zwraca drzewo obiektów PHP analizowanego dokumentu
Kategoria: Funkcje > PHP


QDomDocument qdom_tree

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


assert_options()

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument domxml_open_mem

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument domxml_xmltree

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.
Kategoria: Funkcje > PHP


assert()

Sprawdza, czy twierdzenie jest fałszywe
Kategoria: Funkcje > PHP


dl()

Ładuje rozszerzenie PHP w podczas wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


extension_loaded()

Sprawdza, czy dane rozszerzenie zostało załadowane.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 51/136 |Nastpna
51:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors