Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

wddx_unserialize()

Pobiera wszystkie opcje konfiguracyjne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ini_get_all()

Pobiera wartości opcji konfiguracyjnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


ini_get()

Przywraca wartości opcje konfiguracyjne.
Kategoria: Funkcje > PHP


ini_restore()

Ustawia wartość, opcji konfiguracyjnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


ini_set()

Zwraca szczyt pamięci przydzielonej przez PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


memory_get_peak_usage()

Funkcja ta pobiera węzeł dokumentu DOM i tworzy z niego węzeł SimpleXML . Ten nowy obiekt może zostać następnie wykorzystany jako element rodzimej SimpleXML.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement simplexml_import_dom

Zwraca ilość pamięci przydzielonej dla PHP. Wynik podawany jest w bajtach.
Kategoria: Funkcje > PHP


memory_get_usage()

Sprawdza, czy plik php.ini jest załadowany, i pobiera ścieżkę dostępu.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_ini_loaded_file()

Zwraca listę plików .ini analizowanych z odpowiedniej ścieżki.
Kategoria: Funkcje > PHP


php_ini_scanned_files()

Ta funkcja jest aliasem dla: wddx_unserialize().
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 54/136 |Nastpna
54:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors