Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

putenv()

Ustawia wartość dla zmiennej środowiskowej.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_include_path()

Resetuje do domyślnych ustawienia include_path(), pobiera informacje z pliku php.ini.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_include_path()

Ustawia konfiguracyjne opcje dla include_path(), jest ona ważna tylko do zakończenia skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_magic_quotes_runtime()

Ustawia bieżącą aktywną konfigurację z magic_quotes_runtime.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_time_limit()

Ustawia liczbę sekund dla wykonywania skryptu.
Kategoria: Funkcje > PHP


sys_get_temp_dir()

Zwraca ścieżke dostępu do plików tymczasowych.
Kategoria: Funkcje > PHP


version_compare()

Porównuje dwa "PHP-znormalizowane" numery wersji ciągów.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_logo_guid()

Funkcja ta zwraca identyfikator, który może być użyty do wyświetlania Zend logo za pomocą wbudowanego w obrazie modułu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_thread_id()

Zwraca niepowtarzalny identyfikator dla bieżącego procesu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zend_version()

Zwraca łańcuch znaków zawierający wersję aktualnie uruchomionego silniku Zend.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 56/136 |Nastpna
56:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors