Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

printer_open

Funkcja ta próbuje otworzyć połączenia do danej drukarki.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_select_brush

Funkcja wybiera pędzlel jako aktywny obiekt rysuneku rzeczywistego urządzenia. Pędzel jest używany do wypełnienia kształtów.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_compressedsize()

Zwraca wilekość w bajtach skompresowanego pliku ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_compressionmethod()

Zwraca metode kompresji wpisu do katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Zwraca aktualną wielkość określonego pliku/katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_name()

Pobiera nazwe katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_open()

Otwiera wpis w katalogu, skompresowany plik do odczytu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_read()

Odczytuje otwarty wcześniej plik.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_open()

Otwiera nowe ZIP archiwum do odczytania.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_read()

Odczytuje następny wpis z archiwum ZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 73/136 |Nastpna
73:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors