Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array each

Zwraca tablicę ze wszystkimi kluczami tekstowymi zamienionymi na wyłącznie małe lub wyłącznie duże litery.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_change_key_case()

Oblicza różnicę tablic używając kluczy do porównań, zwraca wszystkie wartości z tablica1 , które nie są obecne w żadnym z pozostałych argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff_key()

Oblicza różnicę tablic używając funkcji zwrotnej do porównywania kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_diff_ukey()

Wypełnia tablicę z wartością $wartość parametru, przy użyciu wartości $klucze z tablicy jako kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_fill_keys()

Oblicza przecięcie tablic używając kluczy do porównań, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z $array1, które pasują do kluczy, które są obecne we wszystkich argumentach.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_intersect_key()

Oblicza przecięcie tablic za pomocą wywołania funkcji na klucze do porównania, zwraca tablicę zawierającą wszystkie wartości z array1, które pasują do kluczy, które są obecne we wszystkich argumentach.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_intersect_ukey()

Sprawdza czy podany klucz lub indeks istnieje w tablicy, zwraca TRUE jeśli igła jest ustawiona w tablicy stóg_siana . igła może być dowolną wartością możliwą dla indeksu tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_key_exists()

Zwraca wszystkie klucze z tablicy, zwraca klucze, liczbowe i tekstowe, z tablicy wejście .
Kategoria: Funkcje > PHP


array_keys()

Pobiera klucz z tablicy asocjacyjnej, zwraza klucz bieżącego elementu z tablicy asocjacyjnej.
Kategoria: Funkcje > PHP


key()

Zwraca bieżącą parę klucza i wartości z tablicy tablica i przesuwa wewnętrzny wskaźnik tablicy do przodu o jeden element. Para ta jest zwracana jako czteroelementowa tablica, z kluczami 0, 1, key i value. Elementy 0 i key zawierają nazwę klucza elementu tablicy, a 1 i value zawierają wartość elementu tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors