Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

CURL Wysłanie danych metodą POST do pliku php z innego serwera

Zgłasza i wysyła log błądu.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


error_log()

Ustawia jakie ostrzeżenia mają być wyświetlane przez interpreter PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


error_reporting()

Resetowanie po zmianie obsługi błędów przy użyciu funkcji set_error_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_error_handler()

Resetowanie po zmianie obsług wyjątków przy użyciu funkcji set_exception_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia tej obsługi.
Kategoria: Funkcje > PHP


restore_exception_handler()

Ustawia zdefiniowane przez użytkownika funkcje obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_error_handler()

Artykuł pokazuje zasadę działania curl na przykładzie skrypty wysyłającego wiadomości sms poprzez plik php z PLUS GSM
Kategoria: Funkcje > PHP


set_exception_handler()

Ustawia przez użytkownika funkcje obsługi wyjatków dla skryptów.
Kategoria: Funkcje > PHP


trigger_error()

Generuje na poziomie użytkownika błąd / ostrzeżenie / ogłoszenie wiadomości.
Kategoria: Funkcje > PHP


user_error()

Ta funkcja jest aliasem dla: trigger_error().
Kategoria: Funkcje > PHP


flush()

Opróżnia bufory wyjściowe PHP. Funkcja skutecznie próbuje ściągnąć wszystkie dane wyjściowe do tej pory wysłane do przeglądarki użytkownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 26/105 |Nastpna
26:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors