Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

id3_get_tag()

Pobiera wszystkie informacje zawarte w tagu ID3.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_get_version()

Pobiera wersje tagu ID3.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_remove_tag()

Usuwa określony tag z ID3.
Kategoria: Funkcje > PHP


id3_set_tag()

Aktualizuje informacje zapisane w ID3 tagu dla określonego pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


checkdate()

Waliduje datę gregoriańską.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_add()

Dodaje ilość: dni, miesięcy, roku, godzin, minu oraz sekund do objektu DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_create()

Zwraca nowy obiekt DataTime.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_date_set()

Ustawia główną date dla PHP.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_get()

Pobiera domyślną strefe czasową, użwyając wszytkich funkcji czasów/dat w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_set()

Ustawia domyślną strefe czasową używaną przez funkcje w skrypcie.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 35/105 |Nastpna
35:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors