Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

ZipArchive::unchangeArchive()

Odwraca wszystkie globalne zmiany do archiwum.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeIndex()

Anuluje wszystkie zmiany wpisu, w podanym indeksie.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeName()

Anuluje wszystkie zmiany wpisu, w podanej nazwie wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapFault __construct

Klasa ta jest przydatna, gdy chcesz wysłać odpowiedzi SOAP od obsługi PHP. faultcode, faultstring, faultactor i szczegóły są standardowymi elementami SOAP Fault;
Kategoria: Funkcje > PHP


gzclose()

Zamyka otwarty odnośnik do pliku GZ.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzcompress()

Ta funkcja kompresje podany łańcuch znaków przy użyciu ZLib formatu danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzdecode()

Dekoduje skompresowany jeden ciąg gzip.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzdeflate()

Ta funkcja kompresuje podany łańcuch znaków przy użyciu DEFLATE formatu danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzencode()

Tworzy skompresowany ciąg znaków GZIP.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzeof()

Testuje dany plik dla GZ dla EOF (end of file ~ końca pliku).
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 51/105 |Nastpna
51:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors