Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocumentType string public_id ( void )

Ta funkcja jest podobna do domdocument_get_elements_by_tagname (), ale szuka elementu z danym id. Według DOM tego wymaga standardowe DTD, które definiuje ID atrybutu typu ID, choć obecny stan wdrożenia po prostu przebiega XPath szukaj "//*[ID = '% s'] ". To nie są zgodne z DOM standard, który wymaga, aby powrócić null, jeśli nie jest znane, gdzie jest atrybut typu ID. To zachowanie może być ustalone, więc nie polega na aktualnie zachowanym.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_type

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->get_element_by_id

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType array entities

Funkcja ta zwraca nazwę tego typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType bool internal_subset

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string name ( void )

Funkcja ta zwraca identyfikator publiczny typ dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType array notations ( void )

Zwraca identyfikator systemu typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string system_id ( void )

Funkcja ta zwraca tylko tablicę atrybutów, jeśli węzeł jest typu XML_ELEMENT_NODE.
Kategoria: Funkcje > PHP


array DomNode->attributes

Zwraca nazwę węzła. Nazwa ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_name

Zwraca typ węzła. Wszystkie możliwe rodzaje zostały wymienione w tabeli we wstępie.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors