Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool com_load_typelib

Zwraca wartość węzła. Wartość ma różne znaczenia dla różnych typów węzłów, jak zilustrowano w poniższej tabeli.
Kategoria: Funkcje > PHP


int variant_get_type

WARIANT jest odpowiednik COM w PHP zval; jest to struktura, która może zawierać wartość z wielu różnych możliwych typów. Klasa WARIANT dostarczona przez rozszerzenie COM pozwala mieć większą kontrolę nad sposobem, że PHP przekazuje wartości.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomNode->node_value

Ładuje typ biblioteki i rejestruje swoje stałe w silniku, jak gdyby zostały one określone za pomocą define ().
Kategoria: Funkcje > PHP


object VARIANT::VARIANT

Celem tej funkcji jest ułatwienie generowania szkieletu klasy do wykorzystania jako wydarzenie zlewu
Kategoria: Funkcje > PHP


bool com_print_typeinfo

Funkcja ta tworzy kopię wariantu, a następnie wykonuje wariantów oddanych do eksploatacji kopii danego typu przez typ.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_cast

Konwertuje strefe czasową z UNIX timestamp na wartość w wariancie typu VT_DATE. Pozwala to na łatwiejsze interopability pomiędzy UNIX-owską częścią PHP i COM.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_date_from_timestamp

Zwraca typ obiektu wariantu .
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_neg

Wykonuje logiczną negację wariantu.
Kategoria: Funkcje > PHP


variant_set_type

Ta funkcja jest podobna do variant_cast (), chyba że zostanie zmodyfikowany wariant "na miejscu", nie jest tworzony nowy wariant. Parametry dla tej funkcji mają identyczne znaczenie jak dla tych z variant_cast ().
Kategoria: Funkcje > PHP


SoapClient array __getTypes

Funkcja ta działa tylko w trybie WSDL.
Kategoria: Funkcje > PHP


4:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors