Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

bool xmlwriter_start_attribute_ns ( resource $xmlwriter , string $prefix , string $name , string $uri )

Pobiera wartość atrybutu o nazwie $name dla bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_attribute ( resource $xmlwriter , string $name )

Zwraca węzeł atrybutu o nazwie $name bieżącego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_dtd_attlist ( resource $xmlwriter , string $name )

Informuje, czy atrybut o nazwie $name istnieje jako członek elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_dtd_entity ( resource $xmlwriter , string $name , bool $isparam )

Usuwa atrybut o nazwie $name od elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_start_element ( resource $xmlwriter , string $name )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xmlwriter_write_attribute ( resource $xmlwriter , string $name , string $value )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttribute

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::getAttributeNode

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttribute

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::removeAttribute

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/2 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors