Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

yaz_database

Ta funkcja umożliwia zmianę danych w ciągu sesji, określając jedną lub więcej baz danych, które mają być stosowane w poszukiwaniu, wydobycia, itp. - nadrzędna baz danych określonych w wezwaniu do yaz_connect ()
Kategoria: Funkcje > PHP


xmlrpc_server_add_introspection_data

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Zachowanie tej funkcji, jej nazwa, a okoliczne dokumentacji mogą ulec zmianie bez powiadomienia w przyszłych wersjach PHP. Funkcja ta powinna być stosowana na własną odpowiedzialność.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi parsera danych XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::appendData

Dopisuje ciąg danych do końca danych z węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::deleteData

Kasuje licznik znaków poczynając od pozycji początkowej
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::insertData

Ustawia dane w pozycji offset.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::replaceData

Wymieni liczbę znaków poczynając od pozycji offset z danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::substringData

Zwraca określony fragment.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createCDATASection

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMCDATASection. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_cdata_section

Funkcja zwraca nową instancję klasy DomCData. CDATA wartość jest przekazywana do parametru. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


1/14 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors