Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMNode::isDefaultNamespace

Zwraca domyślną domenę węzła. Może być użyte jako parametr domeny NIS dla kolejnych połączeń.
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS margin-bottom

Informuje, czy właściwość to domyślna przestrzeń nazw.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS margin-left

Pobiera domyślną strefe czasową, użwyając wszytkich funkcji czasów/dat w skrypcie.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS margin-right

Ustawia domyślną strefe czasową używaną przez funkcje w skrypcie.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS margin-top

Styl definiuje wielkość dolnego marginesu. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Style CSS >


Styl CSS orphans

Styl definiuje wielkość lewego marginesu. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Style CSS >


yp_get_default_domain

Styl definiuje wielkość prawego marginesu. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_get()

Styl definiuje wielkość górnego marginesu. Wartość domyślna - 0.
Kategoria: Funkcje > PHP


date_default_timezone_set()

Styl definiuje minimalną wysokość elementu. Wartość domyślna: 0.
Kategoria: Funkcje > PHP


Styl CSS min-height

Styl definiuje minimalną ilość wierszy w akapicie, które muszą być widoczne na końcu strony. Domyślna wartość: 2.
Kategoria: Style CSS >


1/3 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors