Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

crypt()

Jedno stronne szyfrowanie (haszowanie) stringa.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttribute

Informuje, czy atrybut o nazwie $name istnieje jako członek elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMElement::hasAttributeNS

Informuje, czy atrybut, w lokalnej namespaceURI istnieje, jako członek tego elementu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMImplementation::hasFeature

Sprawdza, czy DOM realizuje wykonanie konkretnej funkcji.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::hasAttributes

Ta metoda sprawdza, czy węzeł ma atrybuty. Badany węzeł musi być XML_ELEMENT_NODE
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMNode::hasChildNodes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement bool has_attribute

funkcja ta sprawdza, czy atrybut istnieje w nazwie name bieżącego węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->has_attributes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma atrybuty.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool DomNode->has_child_nodes

Funkcja ta sprawdza, czy węzeł ma dzieci.
Kategoria: Funkcje > PHP


kadm5_chpass_principal

kadm5_chpass_principal() funkcja ta ustawia nowe hasło 'password' dla dyrektywy.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


1/9 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors