Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

zip-entry-read()

Zaczyna debungować pprof_{proces_id} w podanym katalogu. Zwraca ścieżkę do pliku debungowania.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-name()

Zaczyna debungować adp_dump_{proces_id} w podanym katalogu. Nic nie zwraca.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Czyta z otwartego katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-compressionmethod()

Zwraca nazwę katalogu podanego wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip-entry-compressedsize()

Zwraca rzeczywistą wielkość określonego katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->create_element_ns

Zwraca metoda kompresji w katalogu określonym przez wpis zip_entry.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_pprof_trace()

Zwraca rozmiar skompresowanego określonego w katalogu wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_session_trace()

Funkcja zwraca nową instancję klasy DOMElement. Znacznikiem nazwy elementu jest wartość tego parametru przekazywana z nazwą. URI przestrzeni nazw jest wartością parametru przekazywaną w uri. Jeśli istnieje już nazwa deklaracji o tej samej uri w katalogu głównym węzła dokumentu, na początku tego jest podjęta, w przeciwnym wypadku będzie to przewidziane w opcjonalny parametr prefiks lub wygeneruje losowy jeden. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Funkcja domnode_append_child ().
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_compressionmethod()

Zwraca metode kompresji wpisu do katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


zip_entry_filesize()

Zwraca aktualną wielkość określonego pliku/katalogu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/6 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors