Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

array_fill_keys()

Pobiera zmienne środowiska serwera Apache. Funkcja potrzebuje jednego parametru, który określa jaką zmienną chcemy uzyskać. Działa tylko w wersjach Apache 2 lub nowższych, w innych przypadkach funkcja nie jest rozpoznawana. Kompatybilność: PHP4, PHP5
Kategoria: Funkcje > PHP


array_filter()

Pobiera wszystkie nagłówki HTTP odpowiedzi serwera. Zwraca tablicę wszystkich nagłówków odpowiedzi serwera Apache w przypadku sukcesu, lub FALSE w przypadku porażki.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_getenv()

Zachowuje się dokładnie tak samo jak funkcja z PERL'a o nazwie Carp::cluckcalls. Definiuje własne ostrzeżenie. Przyjmuje dwa parametry, pierwszy to nazwa ostrzeżenia drugi to separator, domyślnie separatorem jest '<br />'.
Kategoria: Funkcje > PHP


apache_response_headers()

Zaczyna ręcznie kontrolować debungowanie sesji. Przyjmuje 4 parametry: adres serwera, typ gniazda, numer portu oraz poziom debungowania. Zwraca TRUE lub FALSE w czasie błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_clunk()

Przykład pokazuje w jaki sposób buduje się stronę w oparciu o moduły
Kategoria: Funkcje > PHP


apd_set_socket_session_trace()

yaz_wait () zwraca gdy wszystkie serwery mają albo wszystkie żądania zakończone lub przerwane (w przypadku błędów)
Kategoria: Funkcje > PHP


Modułowe budowanie witryny

yaz_search () przygotowuje się do wyszukiwania z danym połączeniem.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


yaz_wait

Funkcja ta przygotowuje do Z39.50 Scan wniosek na określone połączenia
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_search

Wypełnia tablicę z wartością $wartość parametru, przy użyciu wartości $klucze z tablicy jako kluczy.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_scan

Filtruje elementy przy użyciu funkcji zwrotnej, wykonuje iterację dla każdej wartości z tablicy wejście , przekazując tą wartość jako parametr funkcji funkcja_zwrotna .
Kategoria: Funkcje > PHP


1/52 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-19 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors