Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Określenie dnia tygodnia JavaScript

Skrypt pokazuje w jaki sposób wyświetlić dzień tygodnia słownie i po polsku :)
Kategoria: Skrypty > JavaScript


hebrev()

Konwersja tekstu na logiczne Hebrajski wizualny tekst. Funkcja próbuje uniknąć łamania słów.
Kategoria: Funkcje > PHP


metaphone()

Podobne do soundex () tworzy metaphone tego samego klucza do podobno brzmiącego słowa.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_word_count()

Zwraca liczbę słów, będących wewnątrz ciągu wejściowego.
Kategoria: Funkcje > PHP


strtr()

Przekształca słowa zamieszczone w stringu na inne.
Kategoria: Funkcje > PHP


SphinxClient::buildKeywords

Wyciąga słowa kluczowe z zapytania
Kategoria: Funkcje > PHP


Jak zrobić AJAX suggest, podpowiedzi w AJAX PHP MySQL

Skrypt wyświetla podpowiedzi do słowa wpisywanego przez użytkownika do wyszukiwarki, dane pobiera z bazy danych.
Kategoria: Skrypty > AJAX & JavaScript


crack_check()

Rozpoczyna sprawdzanie podanego hasła według zadanego słownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


crack_closedict()

crack_closedict() zamyka wskaźnik dictionary słownika.
Kategoria: Funkcje > PHP


crack_opendict()

crack_opendict() otwiera słownik dictionary do użytku przez crack_check().
Kategoria: Funkcje > PHP


1/7 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors