Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocumentType string name ( void )

Funkcja ta zwraca nazwę tego typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType array notations ( void )

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string public_id ( void )

Funkcja ta zwraca identyfikator publiczny typ dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocumentType string system_id ( void )

Zwraca identyfikator systemu typu dokumentu.
Kategoria: Funkcje > PHP


void libxml_clear_errors

libxml_clear_errors () czyści bufor błędów libxml .
Kategoria: Funkcje > PHP


void libxml_set_streams_context

Ustawia strumień context na następny dokument libxml do załadowania lub zapisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


SimpleXMLElement void addAttribute

Dodaje atrybut do SimpleXML element.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLWriter bool endDTDEntity ( void )

xmlwriter- Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLWriter bool endDTD ( void )

xmlwriter- Jedynie dla wywołań proceduralnych. Zasób XMLWriter, który jest modfikowany. Ten zasób pochodzi, z wywołania funkcji xmlwriter_open_uri() lub xmlwriter_open_memory().
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLWriter bool endElement ( void )

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/5 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2022 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors