Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

krsort()

Sortuje trablicę według klucza w porządku odwrotnym utrzymując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


ksort()

Sortuje tablicę według klucza zachowując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


uksort()

uksort() sortuje tablicę według kluczy korzystając z podanej przez użytkownika funkcji porównującej.
Kategoria: Funkcje > PHP


usort()

Sortuje tablicę według wartości korzystając ze zdefiniowanej przez użytkownika funkcji porównującej.
Kategoria: Funkcje > PHP


number_format()

Formatuje liczbę według szablonu
Kategoria: Funkcje > PHP


soundex()

Konwertuje ciąg według algorytmu soundex.
Kategoria: Funkcje > PHP


str_shuffle()

Miesza znaki ze stringu według przypadkowego mieszania.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomDocument->get_element_by_id

Ta funkcja jest podobna do domdocument_get_elements_by_tagname (), ale szuka elementu z danym id. Według DOM tego wymaga standardowe DTD, które definiuje ID atrybutu typu ID, choć obecny stan wdrożenia po prostu przebiega XPath szukaj "//*[ID = '% s'] ". To nie są zgodne z DOM standard, który wymaga, aby powrócić null, jeśli nie jest znane, gdzie jest atrybut typu ID. To zachowanie może być ustalone, więc nie polega na aktualnie zachowanym.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool krsort

Sortuje trablicę według klucza w porządku odwrotnym utrzymując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool ksort

Sortuje tablicę według klucza zachowując skojarzenia kluczy z danymi. Jest to przydatne głównie w przypadku tablic asocjacyjnych.
Kategoria: Funkcje > PHP


1/4 |Nastpna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors