Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

HTML <del> - oznacza nieważny tekst

Znacznik <del> służy do oznaczenia tekstu który został usunięty.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <dfn> - oznacza termin definicji

Znacznik <dfn> służy do oznaczenia definicji terminu (słowa).
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <dir> - tworzy liste katalogu

Znacznik <dir> służy do utworzenia listy katalogu.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <div> - tworzy warstwę w dokumencie HTML

Znacznik <div> służy do utworzenia warstwy w pliku HTML.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <dl> - Tworzy listę definicji

Znacznik <dl> służy do utworzenia listy definicji.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <dt> - oznacza objaśniany termin

Znacznik <dt> służy do oznaczenia objaśnianego terminu na liście definicji.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <em> - oznacza tekst który chcemy zaakcentować

Znacznik <em> służy do oznaczenia fragmentu tekstu który chcemy zaakcentować.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <fieldset> - Tworzy ramkę dookoła zawartości

Znacznik <fieldset> rysuje ramkę dookoła swojej zawartości.
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <font> - określa styl czcionki

Znacznik <font> służy do określenia jednego lub więcej parametrów czcionki
Kategoria: Kursy > HTML


HTML <form> - tworzy formularz

Znacznik <form> służy do utworzenia formularza do pobierania danych od osób odwiedzających stronę. Zawartość takiego formularza może być potem wysłana pod wskazany adres URL.
Kategoria: Kursy > HTML


7:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors