Loading:


list()
void list ( mixed $zmienna , mixed $... )

 

Przypisuje zmienne tak jakby były tablicą. Podobnie jak array(), nie jest na prawdę funkcją, ale elementem składni języka. Instrukcja list() jest używana do przypisywania listy zmiennych w jednej operacji.

 

Informacja: list() działa tylko z tablicami o indeksach liczbowych zakładając że indeksy zaczynają się od 0.

 

Kompatybilność: PHP4, PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php

$info = array('kawa', 'brązowa', 'kofeina');

// Listowanie wszystkich zmiennych
list($napój, $kolor, $składnik) = $info;
echo "$napój jest $kolor a $składnik czyni ją wyjątkową.\n";

// Listowanie niektórych elementów
list($napój, , $składnik) = $info;
echo "$napój zawiera $składnik.\n";

// Albo przeskoczmy od razu do trzeciego
list( , , $składnik) = $info;
echo "Potrzebna jest mi $składnik!\n";

// list() nie działa z łańcuchami znaków
list($bar) = "abcde";
var_dump($bar); // NULL
 
?>

//#2 Przykład użycia list()
<table>
 <tr>
  <th>Nazwisko pracownika</th>
  <th>Pensja</th>
 </tr>

<?php

$wynik = mysql_query("SELECT id, nazwisko, pensja FROM pracownicy", $conn);
while (list($id, $nazwisko, $pensja) = mysql_fetch_row($wynik)) {
   echo " <tr>\n" .
        "  <td><a href=\"info.php?id=$id\">$nazwisko</a></td>\n" .
        "  <td>$pensja</td>\n" .
        " </tr>\n";
}
?>

</table>
//Ostrzeżenie

//list() Przypisuje wartości zaczynając parametru znajdującego się po prawej. Przy używaniu zwykłych zmiennych nie ma się o co martwić. Ale używając tablic z indeksami, zazwyczaj oczekuje się, że kolejność indeksów w tablicy będzie taka sama jak zapis wywołania list(), od lewej do prawej. Otóż tak nie jest. Zmienne są przypisywane w odwrotnej kolejności.

//#3 Przykład użycia list() z indeksowaną tablicą
<?php

$info = array('kawa', 'brązowa', 'kofeina');

list($a[0], $a[1], $a[2]) = $info;

var_dump($a);

?>

//Przykład ten wyświetli co następuje (zauważ kolejność elementów porównując ją do tej, w której były one zapisane w wywołaniu funkcji list()):

array(3) {
  [2]=>
  string(8) "kofeina"
  [1]=>
  string(5) "brązowa"
  [0]=>
  string(6) "kawa"
}
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors