Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

tmpfile

Nazwa czcionki dla tekstu, w tym formacie tekstu, podana jako ciąg znaków.
Kategoria: Funkcje > PHP


TextFormat font [AS 2]

Określa własne zatrzymywanie TAB, jako tablicę z dodatnimi liczbami.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextFormat tabStops [AS 2]

Ustawia adaptacyjny przykładowy dystans pól (ADFs) poziom jakości dla zaawansowanego wygładzenia.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextRenderer maxLevel [AS 2]

Zwraca ustawienia w ciągu ini jako tablica asocjacyjna
Kategoria: Flash > ActionScript


parse_ini_stringparse_ini_string

Zwraca liczbę odczytanych bajtów z pliku, Jeśli nastąpił błą, zwraca FALSE oraz wyświetlany jest komunikat błędu, chyba, żę funkcja została wywołana jako @readfile().
Kategoria: Funkcje > PHP


readfile

Skrypt usuwa jeden element podany jako parametru z dowolnej tablicy.
Kategoria: Funkcje > PHP


Usuwanie elementu z tablicy na podstawie wartości [ Array remove ]

Tworzy plik tymczasowy o unikalnej nazwie i otwiera go w trybie do odczytu i zapisu (w+), zwraca uchwyt pliku, podobnie jak fopen().
Kategoria: Skrypty > JavaScript


umask

Ustawia umask na $maks 0777 i zwraca stary umask, Gdy PHP jest używany jako moduł serwera, umask zostanie przywrócony, gdy każdy zapytanie jest gotowe
Kategoria: Funkcje > PHP


Video deblocking [AS 2]

Określa typ odblokowywania filtru nadanego na odkodowane video jako część częściowego przetwarzania.
Kategoria: Flash > ActionScript


microtime

Zwraca łańcuch znaków "msec sec", gdzie sec jest aktualnym czasem, mierzonym jako liczba sekund od uniksowej Epoki (1 stycznia 1970, 0:00:00 GMT), natomiast msec jest aktualną liczbą mikrosekund.
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 41/67 |Nastpna
41:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors