Loading:

#include [AS 2]

Funkcja #include służy do wczytywania dowolnego kodu z zewnętrznego pliku i umieszczenia go w opublikowanym lub testowanym pliku SWF.


Accessibility.isActive [AS 2]

Funkcja sprawdza czy film Flash jest w stanie używać technologi dostępności dla niewidomych, czyli zamiany tekstów na odgłosy muzyczne przez program po stronie klienta.


Accessibility.updateProperties [AS 2]

Funkcja zatwierdza wszystkie zmienione właściwości tuż przed deklaracji jej (funkcja musi być na samym dole kodu) efekty dla obiektów w filmie (ich dostępność do wyświetlania opisów dla elementów Flash).


addFrameScript() [AS 3]

Funkcja ta wywołuje kod zawarty w podanej funkcji (drugi parametr) jeśli listwa czasowa dojdzie do odpowiedniej klatki (pierwszy parametr).


Array()

Tworzy tablice z wartościami, może posiadać więcej niż jedną wartość w sobie. Aby zadeklarować stworenie tablicy należy dopisać słowo new przed nazwą funkcji.


Array.concat [AS 2]

Tworzy jedną tablice z dwóch podanych, jednej przed znakiem kropki drugiej podaną jako parametr metody.


Array.join [AS 2]

Konwertuje elementy z tablicy na ciągi znakowe, oraz używa separatora podanego w parametrze metody pomiędzy każdm elementem tablicy, podczas zwracania(domyślnie funkcja zwraca tak skonwertowaną tablicę).


Array.length [AS 2]

Zwraca liczbę elementów w podanej tablicy.


Array.pop [AS 2]

Usuwa ostatni dodany element do tablicy oraz zwraca usunięty element.


Array.push [AS 2]

Dodaje jeden lub więcej elementów na koniec tablicy oraz zwraca nową długość tablicy po dodaniu.


Array.reverse [AS 2]

Odwraca porządek elementów w tablicy w sposób odwrotny od bieżącego.


Array.shift [AS 2]

Usuwa pierwszy element z tablicy oraz zwraca wyrzucony wpis.


Array.slice [AS 2]

Zwraca nową tablicę która zawiera tylko przedział z wybranych elementów innej tablicy.


Array.sort [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy w porządku naturalny, czyli od a do z. Podczas sortowania domyślnie metoda odróżnia wielkość znaków w tablicy.


Array.sortOn [AS 2]

Sortuje elementy w tablicy odwołując się do jednego lub wielu pól dla obiektów tablicy. Metoda jest najczęściej używana dla tablic asocjacyjny, czyli z więcej niż jedną wartością dla jednego wpisu w tablicy.


Array.splice [AS 2]

Usuwa określony elementy z tablicy ustalając początkową wartość indeksu oraz ilość elementów będących za nim do usunięcia, oprócz tego dodaje obiekt w miejscu pierwszego usuniętego indeksu.


1/70 |>> Następna
1:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors