Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DomDocument->html_dump_mem

Tworzy dokument HTML z reprezentacji Dom . Ta funkcja tworzona jest zwykle po budowie nowego dokumentu dom od podstaw, jak w przykładzie poniżej.
Kategoria: Funkcje > PHP


DomElement string tagname

Wyświetla jakie funkcje zostały wywołane lub nie, oraz informacje o includ'owaniu pliku jak i o numerach liniach w kodzie do odpowiedniej operacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


Wysyłanie wiadomości na gadu-gadu poprzez PHP

Ustawia jakie ostrzeżenia mają być wyświetlane przez interpreter PHP.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Ustawiamy kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych

Ta funkcja jest podobna do ob_get_flush(), z tą różnicą, że ob_get_flush() zwraca bufor jako łańcuch znaków.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


Kolorowanie kodu PHP

Pobiera wyjście bufora, zwraca go jako ciąg znaków i wyłancza buforowanie wyjściowe.
Kategoria: Skrypty > Skrypty PHP


DomNode->next_sibling

Zwraca nazwę bieżącego węzła. Wywoływanie tej funkcji da taki sam jak tagName dostęp do nieruchomości, lub wywołanie DomNode-> node_name na bieżący węzeł.
Kategoria: Funkcje > PHP


debug_print_backtrace()

Skrypt ilustruje w jak prosty sposób można wysłać wiadomość na gadu gadu poprzez php
Kategoria: Funkcje > PHP


error_reporting()

Zobacz jak ustawić kodowanie znaków wyciąganych z bazy danych
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_end_flush()

Zobacz jak pokolorować kod PHP na swojej stronie w bardzo prosty sposób dzięki highlight_string()
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_get_flush()

Funkcja zwraca następne rodzeństwo z bieżącego węzła. Jeśli nie ma go obok rodzeństwo zwraca FALSE (<4,3) lub null (> = 4.3). Możesz używać tej funkcji do iterowania przez wszystkie dzieci węzła, jak pokazano w przykładzie.
Kategoria: Funkcje > PHP


6:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors