Loading:


idate()

int idate ( string $format [, int $data/czas ] )

 

Formatuje lokalną czasę/datę jako liczbę (integer).

 

Zwraca liczbę sformatowaną zgodnie z podanym "formatem ciągu", korzystając z podanych liczb czasu/daty lub aktualnego czasu lokalnego, jeżeli nie jest podany parametr. Innymi słowy, $data/czas jest opcjonalny i domyślnie ma wartość time().

W odróżnieniu od funkcji date(), IDATE() akceptuje tylko jeden znak w formie parametru.

 

Zwracane wartości 

 

idate() zawsze zwraca wynik jako liczbę i nie będzie sie oona zaczynała od '0', funkcja może wyświetlic mniej znaków, niż sie spodziewałeś.

 

Błędy/Wyjątki

 

Każde wywołanie do funkcji date/time spowoduje wygenerowanie E_NOTICE jeśli strefa czasowa jest nieprawidłowa, lub/i wiadomość E_STRICT jeśli użyto ustawień systemu lub zmiennej środowiskowej TZ. Patrz także date_default_timezone_set()

 

Rejestr zmian

 

 

Wersja Opis
5.1.0

Teraz funkcja generuje błędy strefy czasowej o poziomie E_STRICT i E_NOTICE.

 

Parametry

 


$format

 

Dozwolone znaki dla parametru $format
znaki Opis
B wzór zegara
d Dzień miesiąca
h godzina(format 12 godzin)
H godzina(format 24 godzin)
i Minuty
I (Wielka) zwraca 1 jeśli DST jest aktywowane, lub 0
L (Wielka) zwraca 1 jeśli rok jest przystępny, lub 0
m Numer miesiąca
s Sekundy
t Ilość dni w odpowednim miesiącu
U Sekund od Unix Epoch - 1 stycznia 1970 00:00:00 UTC - jest taki sam, jak time()
w Numer dnia w tygodniu (0 to Niedziela)
W ISO-8601 numer tygodnia w roku, tygodnie zaczynają się od Poniedziałków
y Rok (1 lub 2 znaki)
Y Rok (4 znaki)
z Dzień w roku
Z Różnica strefy czasu mierzony w sekundach

 

Kompatybilność: PHP5.Napisz Artyku³

Listing

<?php
$timestamp = strtotime('1st January 2004'); //1072915200

// zwróci rok jako dwa znaki
// jednak, jeśli pierwszą cyfrą w tym znaczniku będzie 0 wtedy zostanie wyświetlona tylko jedna cyfra
// czyli tylko "8"
echo idate('y', $timestamp);
?>
Dodano przez: divix
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 38523
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors