Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

XSLTProcessor DOMDocument transformToDoc

Przekształca źródło do węzła DOMDocument stosowanego w arkuszu podanym przez XSLTProcessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor int transformToURI

Przekształca źródło węzła do zastosowania arkusza stylów URI podanego przez XSLTProcessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


XSLTProcessor string transformToXML

Przekształca źródło węzła w ciąg stosowany w arkuszu podanym przez xsltprocessor: importStylesheet () method.
Kategoria: Funkcje > PHP


Style CSS !important

Definiuje ważniejszą deklarację stylu, unieważniającą pozostałe. Dyrektywa stosowana jest w kaskadach styli, gdzie trzeba wymusić styl ważniejszy, niż wynikałoby to z ich kolejności.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS :active

Ustawia wygląd odwiedzonych (klikniętych) odnośników (linków).
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS :after

Wstawia za elementem określoną treść.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS background-attachment

Definiuje w jaki sposób ma przewijać się tło.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS background-color

Definiuje kolor tła.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS background-image

Ustawia obrazek jako tło.
Kategoria: Style CSS > CSS


Style CSS background-position

Ustawia pozycję (położenie) tła.
Kategoria: Style CSS > CSS


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors