Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Klasa TextSnapshot [AS 2]

Obiekty TextSnapshot pozwalają Ci pracować ze statycznym tekstem w klipie filmowym.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot findText [AS 2]

Wyszukuje określony obiekt TextSnapshot oraz zwraca pozycję pierwszego znalezionego słowa znalezionego po startIndex.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getCount [AS 2]

Zwraca liczbę znaków w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelected [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, określającą, czy obiekt TextSnapshot zawiera zaznaczony tekst w określonym przedziale.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getSelectedText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez korespondującą metodę TextSnapshot.setSelected() .
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getText [AS 2]

Zwraca ciąg znaków, który zawiera wszystkie znaki określone przez parametry start oraz koniec.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot getTextRunInfo [AS 2]

Zwraca tablicę obiektów, zawierającą informacje o Run tekstu.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot hitTestTextNearPos [AS 2]

Pozwala Ci określić, który znak w obiekcie TextSnapshot jest zaznaczony lub jest najbliżej do określonych współrzędnych x, y w klipie filmowym zawierającym tekst w obiekcie TextSnapshot.
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot setSelectColor [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().
Kategoria: Flash > ActionScript


TextSnapshot setSelected [AS 2]

Określa kolor, do użycia, kiedy wybrany tekst zostaje zaznaczony przez metodę TextSnapshot.setSelected().
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 107/119 |Nastpna
107:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors