Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

GradientGlowFilter colors [AS 2]

Kolory wypełnienia dla poświaty, podane w formie heksadecymalnej 0xRRGGBB, zawarte w tablicy.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter distance [AS 2]

Odległość poświaty od obiektu, w pikselach. Domyśla wartość to 4 (punkt płynący).
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter knockout [AS 2]

Nadaje efekt przezroczystości oryginalnego obiektu oraz wypełnia go kolorem tła filmu (TRUE). Domyślna wartością jest FALSE.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter quality [AS 2]

Liczba razy do nałożenia filtru. Dostępne wartości to przedział od 0 do 15. Domyślną wartością jest 1. Wartość 2 symbolizuje zwykła jakość natomiast 3 już wysoką jakość.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter ratios [AS 2]

Tablica umiejscowienia kolorów dla colors właściwości. Dostępne wartości to przedział od 0 do 255.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter strength [AS 2]

Intensywność samej poświaty rozprzestrzeniania. Im większa wartość tym kolor jest znamionowany mocniej do kontrastu pomiędzy cieniem a tłem.
Kategoria: Flash > ActionScript


GradientGlowFilter type [AS 2]

Umiejscowienie dla efektu poświaty.
Kategoria: Flash > ActionScript


Klasa IME (System.IME) [AS 2]

Klasa IME (ang. edytor metody input) pozwala użytkownikowi wprowadzić skomplikowane znaki i symbole (takie jak japońskie, koreańskie, itp.) za pomocą standardowej klawiatury. Jesteś w stanie kontrolować aktywność tej funkcji w odtwarzaczu.
Kategoria: Flash > ActionScript


IME ALPHANUMERIC_FULL [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "ALPHANUMERIC_FULL" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


IME CHINESE [AS 2]

Ciąg znaków z wartością "CHINESE" do użycia z setConversionMode() oraz getConversionMode().
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 54/119 |Nastpna
54:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors