Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Key ENTER [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Enter (13).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key ESCAPE ( Esc ) [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Escape (27).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key addListener [AS 2]

Rejestruje obiekt do odbierania zdarzeń: onKeyDown oraz onKeyUp.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key getAscii [AS 2]

Zwraca kod ASCII ostatnio naciśniętego lub zwolnionego klawisza.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key getCode [AS 2]

Zwraca wartość kodu klawisza ostatnio naciśniętego.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key HOME [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Home (36).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key INSERT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Insert (45).
Kategoria: Flash > ActionScript


Key isAccessible [AS 2]

Zwraca wartość logiczną, wskazującą zależność od zabezpieczeń bezpieczeństwa, kiedykolwiek ostatni klawisz zostaje naciśnięty, może być dostępny dla innego pliku SWF.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key isDown [AS 2]

Zwraca true jeśli klawisz określony w keycode zostaje naciśnięty, w innym przypadku false.
Kategoria: Flash > ActionScript


Key LEFT [AS 2]

Wartość kodu dla klawisza Strzałka Lewa (37).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 57/119 |Nastpna
57:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors