Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

restore_exception_handler()

Resetowanie po zmianie obsług wyjątków przy użyciu funkcji set_exception_handler(), aby powrócić do domyślnego ustawienia tej obsługi.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_error_handler()

Ustawia zdefiniowane przez użytkownika funkcje obsługi błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


set_exception_handler()

Ustawia przez użytkownika funkcje obsługi wyjatków dla skryptów.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_gzhandler()

ob_gzhandler() jest przeznaczony do użycia jako wywołanie dla funkcji ob_start(), aby ułatwić wysyłanie zakodowanych danch do przeglądarek internetowych, które obsługują skompresowane strony internetowe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ob_list_handlers()

Wyświetla wszystkie wyjściowe obsługi, będące w użyciu.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool libxml_use_internal_errors

libxml_use_internal_errors () pozwala na wyłączenie standardowego libxml błędów i umożliwia użytkownikowi obsłuę błędów.
Kategoria: Funkcje > PHP


string utf8_encode

Ta funkcja koduje dane do UTF-8, po czym zwraca je zakodowane. UTF-8 jest standardowym mechanizmem używanym przez Unicode do kodowania wartości rozszerzonych znaków w ciąg bajtów
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Zestawy znaków dla funkcji obsługi danych parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_character_data_handler

Ustawia domyślny handler funkcji parsera XML.
Kategoria: Funkcje > PHP


bool xml_set_element_handler

Ustawia funkcje procedury obsługi elementu dla parser XML. początkowa_procedura_obsługi_elementu i końcowa_procedura_obsługi_elementu są ciągami znaków zawierającymi nazwy funkcji, które muszą istnieć podczas wywołania xml_parse() dla parser .
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2023 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors