Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

win32_ps_list_procs

Ustawia meta-dane dla plików phar.
Kategoria: Funkcje > PHP


win32_ps_stat_proc

Funkcja ta próbuje otworzyć połączenia do danej drukarki.
Kategoria: Funkcje > PHP


Phar::setMetadata()

Zwraca zawrtość wpisu przy użyciu podanej nazwy.
Kategoria: Funkcje > PHP


printer_open

Wyświetla szczegóły danego wpisu zidentyfikowanego przez index.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::getFromName()

Wyświetla szczegóły danego wpisu zidentyfikowanego przez nazwe.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::statIndex()

Anuluje wszystkie zmiany wpisu, w podanej nazwie wpisu.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::statName()

Pobiera dane statystyczne na temat wszystkich uruchomionych procesów.
Kategoria: Funkcje > PHP


ZipArchive::unchangeName()

Pobiera dane statystyczne na temat procesu z id procesu PID.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgetc()

Zwraca łańcuch znaków zawierający pojedyncze (nieskompresowane) znaki odczytane od charakteru danego pliku gz-pointer.
Kategoria: Funkcje > PHP


gzgets()

Pobiera (nieskompresowany) ciąg do długość - 1 bajt odczytana z pliku podanego wskaźnika. Czytanie kończy się, gdy długość - 1 bajta zostały przeczytane, na nowej linii, lub EOF(end-of-file~koniec-pliku) (jeśli nastąpi pierwsze).
Kategoria: Funkcje > PHP


9:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors