Loading:


ftp_chdir
bool ftp_chdir ( resource $strumień_ftp , string $katalog )

ftp_chdirZmienia bieżący katalog na serwerze FTP


Zmienia bieżący katalog na podany jako argument.

Parametry

 

strumień_ftp

Identyfikator połączenia z serwerem FTP.

katalog

Katalog docelowy.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Jeśli zmiana katalogu się nie powiedzie, PHP wygeneruje także ostrzeżenie.Napisz Artyku³

Listing


//Example #1 Przykład użycia ftp_chdir()

<?php

// Nawiązanie połączenia
$conn_id = ftp_connect($ftp_server);

// Logowanie
$login_result = ftp_login($conn_id, $ftp_user_name, $ftp_user_pass);

// Weryfikacja połączenia
if ((!$conn_id) || (!$login_result)) {
    die("Połączenie z serwerem FTP nie zostało nawiązane!");
}

echo "Bieżący katalog: " . ftp_pwd($conn_id) . "\n";

// Próba zmiany katalogu bieżącego na 'jakis_katalog'
if (ftp_chdir($conn_id, "jakis_katalog")) {
    echo "Bieżący katalog to teraz: " . ftp_pwd($conn_id) . "\n";
} else {
    echo "Nie powiodła się zmiana katalogu\n";
}

// Zamknięcie połączenia
ftp_close($conn_id);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors