Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Jak stworzyć kanał RSS z danymi z bazy danych

Ta funkcja umożliwia zmianę danych w ciągu sesji, określając jedną lub więcej baz danych, które mają być stosowane w poszukiwaniu, wydobycia, itp. - nadrzędna baz danych określonych w wezwaniu do yaz_connect ()
Kategoria: Skrypty > PHP & XML


yaz_database

Zamyka połączenie podanych w parametrze id.
Kategoria: Funkcje > PHP


XMLReader::setRelaxNGSchemaSource

Set SAX odpowiada za obsługę zasobów podanych przez xH.
Kategoria: Funkcje > PHP


xml_set_character_data_handler

Oblicza różnicę tablic za pomocą wywołania funkcji do porównywania danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::appendData

Tworzy tablicę, zwraca tablicę stworzoną z podanych parametrów. Parametry mogą być indeksowane przy pomocy operatora => operator.
Kategoria: Funkcje > PHP


yaz_close

Ustawia błąd obsługi funkcji dla podanych przez procesor XSLT xH, ta funkcja zostanie wywołana gdy wystąpi błąd w transformacji XSLT
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_sax_handler

Skrypt opisuje jak stworzyć Kanał RSS aby udostępnić go innym webmasterom.
Kategoria: Funkcje > PHP


array_udiff()

Zestaw danych zawierających RelaxNG schematu wykorzystywanego do validacji.
Kategoria: Funkcje > PHP


array()

Zestawy znaków dla funkcji obsługi parsera danych XML Parser.
Kategoria: Funkcje > PHP


xslt_set_error_handler

Dopisuje ciąg danych do końca danych z węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


2:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors