Loading:


imagecopy
bool imagecopy ( resource $dst_im , resource $src_im , int $dst_x , int $dst_y , int $src_x , int $src_y , int $src_w , int $src_h )

Kopiuje część z src_im do dst_im zaczynając od x,y  współrzędne src_x, src_y z wysokością src_w  i wysokością src_h. Zdefiniowana porcja będzie skopiowana do x,y współrzędnych  dst_x  dst_y

Parametry

 

dst_im -Docelowy link zasobu obrazka

 

src_im Źródło zasobu obrazka

 

dst_x Współrzędna x docelowego punktu

 

dst_y Współrzędna y docelowego punktu

 

src_x - Współrzędna x źródła punktu

 

src_y - Współrzędna y źródła punktu


src_w -
Szerokość źródła

src_h - Wysokość źródła

 

 

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Przycinanie logo PHP.net
<?php
// Tworzy obraz instancji
$src = imagecreatefromgif('php.gif');
$dest = imagecreatetruecolor(80, 40);

// Kopiuje
imagecopy($dest, $src, 0, 0, 20, 13, 80, 40);

// wyświetla i zwalania pamięć
header('Content-Type: image/gif');
imagegif($dest);

imagedestroy($dest);
imagedestroy($src);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors