Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

Date getTimeOffset [AS 2]

Zwraca różnicę, w minutach pomiędzy komputerowym czasem lokalny, a uniwersalnym czasem.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCDate [AS 2]

Zwraca dzień miesiąca (liczbę od 1 do 31) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


date getUTCDay [AS 2]

Zwraca dzień tygodnia (0 dla Niedzieli, 6 dla Soboty) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCFullYear [AS 2]

Zwraca rok w formacie 4 cyfrowym dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCHours [AS 2]

Zwraca godzinę (liczbę pomiędzy 0, a 23) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMilliseconds [AS 2]

Zwraca milisekundy (liczbę pomiędzy 0, a 999) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMinutes [AS 2]

Zwraca minuty (liczbę od 0 do 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCMonth [AS 2]

Zwraca miesiąc (0 dla Stycznia, 11 dla Grudnia) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCSeconds [AS 2]

Zwraca sekundy (liczba pomiędzy 0, a 59) dla określonego obiektu Date, bazując na czasie uniwersalnym.
Kategoria: Flash > ActionScript


Date getUTCYear [AS 2]

Zwraca rok, bazując na czasie uniwersalnym (UTC).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 11/16 |Nastpna
11:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors