Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMDocument::load

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadHTMLFile

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadXML

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.
Kategoria: Funkcje > PHP


XPathContext

DOMAttr tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła, jest to związane z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createAttribute.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_register_ns

DOMComment tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła,węzeł jest związany z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createComment.
Kategoria: Funkcje > PHP


xpath_register_ns_auto

Funkcja ta zwraca kopię węzła do importu i łączy go z bieżącym dokumentem.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMAttr::__construct

Ładuje dokument XML z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMComment __construct

Funkcja analizuje dokument HTML w pliku o nazwie nazwa_pliku. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostać załadowane.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::importNode

Ładuje dokument XML z łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::normalizeDocument

Ta metoda działa tak, jak gdyby został zapisany, a następnie załadowany dokument, umieszcza dokument w "normalnej" formie.
Kategoria: Funkcje > PHP


3:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors