Loading:


mail
bool mail ( string $do , string $temat , string $treść [, string $dodatkowe_nagłówki [, string $dodatkowe_parametry ]] )

Wysyłanie poczty elektronicznej

Wysyła e-mail.

 

Parametry

 

do - Odbiorca lub odbiorcy e-maila.


Format tego łańcucha musi być zgodny z » RFC 2822. Oto kilka przykładów:

 • osoba@example.com

 • osoba@example.com, imie.nazwisko@example.com

 • Osoba <osoba@example.com>

 • Osoba <osoba@example.com>, Inna osoba <ktokolwiek@example.com>

 

temat -  Temat e-maila.

Uwaga

Nie może zawierać znaków przejścia do nowej linii, bo e-mail może zostać wysłany nieprawidłowo.

treść -  Treść wiadomości.

Każdy wiersz tekstu powinien być zakończony znakiem końca linii LF (\n). Wiersze nie powinny zawierać więcej niż 70 znaków.

Uwaga

(Tylko dla Windows) Kiedy PHP łaczy się bezpośrednio do serwera SMTP i zostaną znalezione znaki wskazujące na koniec wiadomości (\n.) to zostaną one usunięte, co spowoduje że wiadomość będzie mało czytelna. Aby temu zapobiec, należy dodać dodatkową kropkę.

<?php
$text = str_replace("\n.", "\n..", $text);
?>


 

dodatkowe_nagłówki (opcjonalnie) -  Łańcuchy znaków dodane na końcu nagłówka e-maila.

Parametr jest zazwyczaj wykorzystywany do wstawienia dodatkowych nagłówków (From, Cc, oraz Bcc). Dodatkowe nagłówki rozdziela się przy pomocy znaku powrotu karetki i nowego wiersza - CRLF (\r\n).

Informacja: Każdy e-mail musi zawierać nagłówek From. Można go podawać jako parametr dodatkowe_nagłówki albo ustawić w pliku php.ini.
Wynikiem pominięcia tego nagłówka będzie informacja o błędzie, podobna do tej: Warning: mail(): "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing. W Windows nagłówek From ustawia także Return-Path.


Informacja: Jeśli wiadomości nie są dostarczane, można spróbować używać tylko znaku LF (\n). Niektóre, gorzej napisane MTA na systemy Unix zamieniają automatycznie LF na CRLF (co powoduje podwojenie CR jeśli zostało użyte CRLF). Powinno się to zrobić w ostateczności, jako że nie jest to zgodne z dokumentem » RFC 2822.


dodatkowe_parametry (opcjonalne) -  Parametr dodatkowe_parametry może być użyty do przekazania dodatkowych opcji do programu wysyłającego e-maile.


Zostaną one użyte przy wysyłaniu e-maila w ścieżce sendmaila jako ustawienia konfiguracyjne. Mogą one być użyte na przykład do wprowadzenia adresu e-mail nadawcy, tak jakbyśmy użyli polecenia sendmail z opcją -f.


Użytkownik z prawami którego jest uruchomiony serwer www powinien być dodany jako zaufany użytkownik w konfiguracji programu sendmail, aby zapobiec dodawania nagłówka 'X-Warning' do wiadomości, kiedy ustawiany jest adres nadawcy (-f). Dla użytkowników programu sendmail jest to plik /etc/mail/trusted-users.

 

 

Zwracane wartości

Zwraca TRUE jeśli e-mail został zaakceptowany do wysłania, w przeciwnym przypadku zwraca FALSE.

Ważną informacją jest to, że pomimo iż e-mail został zaakceptowany do wysłania, to NIE oznacza, że będzie on już w tej chwili wysyłany do odbiorców.Napisz Artyku³

Listing//Przykład #1 Wysłanie e-maila.

//Użycie funkcji mail() do wysłania prostej wiadomości:
<?php
// Wiadomość
$message = "Line 1\nLine 2\nLine 3";

// W przypadku każdej linii dłuższej niż 70 znaków powinniśmy użyć funkcji wordwrap()
$message = wordwrap($message, 70);

// Wyślij
mail('caffinated@example.com', 'My Subject', $message);
?>

//Przykład #2 ysłanie e-maila z dodatkowymi nagłówkami.

Dodatkowe, podstawowe nagłówki informują MUA o adresach From i Reply-To:
<?php
$to      = 'osoba@example.com';
$subject = 'temat';
$message = 'witam';
$headers = 'From: webmaster@example.com' . "\r\n" .
    'Reply-To: webmaster@example.com' . "\r\n" .
    'X-Mailer: PHP/' . phpversion();

mail($to, $subject, $message, $headers);
?>

//Przykład #3 Wysłanie e-maila z dodatkowym parametrem wiersza poleceń.

/*
Parametr dodatkowe_parametry może być użyty do przekazania dodatkowych opcji do programu wysyłającego e-maile. Zostaną one użyte przy wysyłaniu e-maila w ścieżce sendmaila.
*/

<?php
mail('osoba@example.com', 'temat', 'wiadomość', null,
   '-fwebmaster@example.com');
?>

//Przykład #4 Wysłanie e-maila w formacie HTML

//Za pomocą mail() możliwe jest wysłanie treści HTML.
<?php
// kilku odbiorców
$to  = 'aidan@example.com' . ', '; // zwróćmy uwagę na przecinek
$to .= 'wez@example.com';

// temat
$subject = 'Birthday Reminders for August';

// wiadomość
$message = '
<html>
<head>
  <title>Birthday Reminders for August</title>
</head>
<body>
  <p>Here are the birthdays upcoming in August!</p>
  <table>
    <tr>
      <th>Person</th><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>Joe</td><td>3rd</td><td>August</td><td>1970</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Sally</td><td>17th</td><td>August</td><td>1973</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
'
;

// Aby wysłać e-mail HTML, musi być ustawiony nagłówek Content-type
$headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "\r\n";
$headers .= 'Content-type: text/html; charset=iso-8859-1' . "\r\n";

// Dodatkowe nagłówki
$headers .= 'To: Mary <mary@example.com>, Kelly <kelly@example.com>' . "\r\n";
$headers .= 'From: Birthday Reminder <birthday@example.com>' . "\r\n";
$headers .= 'Cc: birthdayarchive@example.com' . "\r\n";
$headers .= 'Bcc: birthdaycheck@example.com' . "\r\n";

// Wysłanie e-maila
mail($to, $subject, $message, $headers);
?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 28716
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors