Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

getURL() [AS 2]

Jest to funkcja, która wywołuje adresy zewnętrzne URL, dla których można dopisać okno otwierania np _blank, _self, _parent oraz metody przesyłania zmiennych POST lub GET.
Kategoria: Flash > ActionScript


loadMovieNum() [AS 2]

Wczytuje SWF, JPEG, GIF lub PNG pliki do odpowiednieg poziomu na filmie, podczas gdy oryginalny plik jest odtwarzany.
Kategoria: Flash > ActionScript


nextScene()

Akcja ta powoduje przejście do pierwszego ujęcia nowej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


prevScene()

Akcja powoduje przejście do poprzedniej sceny.
Kategoria: Flash > ActionScript


stopAllSounds()

Zatrzymuje tylko te dźwięki, które były odtwarzane w momencie jej wyłowania.
Kategoria: Flash > ActionScript


tellTarget() [AS 2]

Funkcja odwołuje się do podanej nazwy klonu klipu filmowego i wykonuje operacje dla jego listwy czasowej.
Kategoria: Flash > ActionScript


trace()

Wykonuje oraz wyświetla operacje w konsoli podręcznej Flasha ( w czasie testowania pliku .FLA).
Kategoria: Flash > ActionScript


updateAfterEvent()

Akcja ta informuje Flasha, by odświeżył ekran po wykryciu jakiejś operacji np (mouseMove) ruch myszy, co zapewnia płynniejszy ruch obiektu.
Kategoria: Flash > ActionScript


Array()

Tworzy tablice z wartościami, może posiadać więcej niż jedną wartość w sobie. Aby zadeklarować stworenie tablicy należy dopisać słowo new przed nazwą funkcji.
Kategoria: Flash > ActionScript


setInterval() [AS 2]

Funkcja wykonuje metodę/funkcję zapisaną jako nazwa parametru w odpowiednich momentach czasowych dla wartości podanych w milisekundach.
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 102/136 |Nastpna
102:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors