Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

isFinite() [AS 2]

Rozwiązuje 'działanie' wysłany jako parametr funkcji oraz sprawdza, czy liczba jest skończona (zwróci TRUE) lub też nie (zwróci FALSE).
Kategoria: Flash > ActionScript


isNaN() [AS 2]

Funkcja sprawdza czy podany w argumencie obiekt nie jest numerem
Kategoria: Flash > ActionScript


loadVariablesNum() [AS 2]

Wczytuje zmienne z zewnętrznego pliku do filmu Flash'a.
Kategoria: Flash > ActionScript


MMExecute() [AS 2]

Umożliwia wydanie Flash JavaScript API (JSAPI) polecenia ActionScript.
Kategoria: Flash > ActionScript


Number() [AS 2]

Konwertuje wyrażenie parametru do liczby i zwraca wartość, jakie opisano w poniżej:
Kategoria: Flash > ActionScript


Object() [AS 2]

Tworzy pusty obiekt, lub konwertuje podaną w argumencie liczbę, ciąg znaków czy wartość logiczną jako obiekt.
Kategoria: Flash > ActionScript


on() - uchwyt [AS 2]

Właściwość przycisków oraz klipów filmowych w filmie Flasha, wykrywa odpowiednie zdarzenie oraz wykonuje kod zawarty między nawiasami klamrowymi.
Kategoria: Flash > ActionScript


parseFloat() [AS 2]

Konwertuje ciąg znaków (string) na liczbę dziesiętną (zmiennoprzecinkową).
Kategoria: Flash > ActionScript


parseInt() [AS 2]

Konwertuje ciąg znaków (string) na liczbę naturalną.
Kategoria: Flash > ActionScript


print() [AS 2]

Drukuje obiekt podany jako pierwszy argument funkcji, biorąc również pod uwagę obszar (drugi parametr).
Kategoria: Flash > ActionScript


Poprzednia | 104/136 |Nastpna
104:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2020 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors