Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMCharacterData::appendData

Dopisuje ciąg danych do końca danych z węzła.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::deleteData

Kasuje licznik znaków poczynając od pozycji początkowej
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::insertData

Ustawia dane w pozycji offset.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::replaceData

Wymieni liczbę znaków poczynając od pozycji offset z danych.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMCharacterData::substringData

Zwraca określony fragment.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMComment __construct

DOMComment tworzy nowy obiekt tylko do odczytu. Może on być dołączony do dokumentu, ale dodatkowe węzły nie mogą być dołączone do tego węzła,węzeł jest związany z dokumentem. Aby utworzyć zapis węzła, użyj DOMDocument: createComment.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::__construct

Tworzy nowy obiekt DOMDocument.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createAttribute

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMAttr. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createAttributeNS

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMAttr. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::createCDATASection

Funkcja ta tworzy nową instancję klasy DOMCDATASection. Ten węzeł nie pojawi się w dokumencie dopóki nie zostanie wstawiony, NP. Metoda DOMNode-> appendChild ().
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 29/136 |Nastpna
29:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors