Loading:

Przeszukaj funkcje.net poprzez google.pl
Google

DOMDocument::loadHTMLFile

Szyfruje ciąg wejściowy na 40-bitowy hexodecymalny kod do pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


sha1_file()

Szyfruje ciąg wejściowy na 40-bitowy hexodecymalny kod.
Kategoria: Funkcje > PHP


sha1()

Funkcja ta zwraca kopię węzła do importu i łączy go z bieżącym dokumentem.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::importNode

Ładuje dokument XML z pliku.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::load

Funkcja parsuje HTML zawarty w ciągu źródłowym. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostało załadowane. Funkcja ta może być również utworzona statycznie, aby załadować i stworzyć obiektu DOMDocument. Statyczne wywołania mogą być stosowane, gdy w DOMDocument właściwości są ustawione przed załadunkiem.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadHTML

Funkcja analizuje dokument HTML w pliku o nazwie nazwa_pliku. W odróżnieniu od załadunku XML, HTML nie musi być dobrze uformowane, aby zostać załadowane.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::loadXML

Ładuje dokument XML z łańcucha.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::normalizeDocument

Ta metoda działa tak, jak gdyby został zapisany, a następnie załadowany dokument, umieszcza dokument w "normalnej" formie.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::registerNodeClass

Metoda ta pozwala na zarejestrowanie własnej rozszerzonej klasy DOM , która może być wykorzystane potem przez PHP DOM rozszerzenia.
Kategoria: Funkcje > PHP


DOMDocument::relaxNGValidate

Wykonuje ?relaxNG zaliczenie na dokumencie w oparciu o podany schemat RNG
Kategoria: Funkcje > PHP


Poprzednia | 33/136 |Nastpna
33:: Losowe artykuły
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2021 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors