Loading:


imagearc
bool imagearc ( resource $image , int $cx , int $cy , int $width , int $height , int $start , int $end , int $color )


imagearc() rysuje łuk o o podanych współrzędnych


Parametry

 

obraz - Zasób obrazu, zwrócony przez jedną z funkcji tworzących obrazy, taką jak imagecreatetruecolor().

 

cx - Współrzędna x

 

cy - Współrzędna y


width - Szerokość łuku

 

height - Wysokość łuku


start - Początek kąta łuku w stopniach

 

end - Końcowy kąt łuku w stopniach. 0°  to godzina trzecia

 

color - Indentyfikatro koloru utworzony przez imagecolorallocate().

 

 

 

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.Napisz Artyku³

Listing


//Przykład #1 Rysowanie okręgu z imagearc()
<?php

// create a 200*200 image
$img = imagecreatetruecolor(200, 200);

// alokujemy kolory
$white = imagecolorallocate($img, 255, 255, 255);
$red   = imagecolorallocate($img, 255,   0,   0);
$green = imagecolorallocate($img,   0, 255,   0);
$blue  = imagecolorallocate($img,   0,   0, 255);

// Rysuje głowe
imagearc($img, 100, 100, 200, 200,  0, 360, $white);
// usta
imagearc($img, 100, 100, 150, 150, 25, 155, $red);
// lewe i prae oko
imagearc($img,  60,  75,  50,  50,  0, 360, $green);
imagearc($img, 140,  75,  50,  50,  0, 360, $blue);

//Wyświetlamy okno
header("Content-type: image/png");
imagepng($img);

// uwalniamy pamięć
imagedestroy($img);

?>
 
Dodano przez: igor
Ranga: Administrator serwisu Punktów: 0
Komentarze użytkowników
  • Tre¶æ komentarza
   Kod do komentarza (opcjonalnie)
   PHP JavaScript MySQL Smarty SQL HTML CSS ActionScript
   Autor
   Token
   token

    

    
funkcje.net
Wszelkie prawa zastrzeżone©. | Funkcje.net 2008-2024 v.1.5 | design: diviXdesign & rainbowcolors